Yhteistyösopimuksen ehdot

Sopimuksen tarkoitus

Tämän sopimuksen ja sen liitteiden tarkoituksena on sopia niistä ehdoista, joiden perusteella Rival House Media myy display-mainostilaa median hakemuksessa ilmoittamaansa sivustoon.

Osapuolet

Tällä sopimuksella luodaan yhteistyösuhde Median (Tiedot ilmoitetaan hakemuslomakkeella) sekä Rival House Media oyn (Y-tunnus: 2639576-8) välillä

Mainostenhallinta

Rival House Media vastaa mainosten asettamisesta mainonnanhallintajärjestelmään ja niiden näkyvyydestä mainostagien kautta. Median tulee integroida Rival House Median mainoskoodit sivustolle.

Evästeet ja data

Rival House Medialla on oikeus hyödyntää mainonnanhallintajärjestelmään kertyvää tietoa kampanjoiden optimointiin. Rival House Medialla on oikeus poistaa Media yksittäisestä mainoskampanjasta. Palvelun tuottaminen edellyttää evästeitä sekä vastaavia tekniikoita käytettäväksi sivustolla. Media vastaa siitä että evästeistä on ilmoitettu GDPRn vaatimalla tavalla.

Muutokset Median sivustolle

Media ei ole oikeutettu ilman Rival House Median etukäteistä, kirjallista suostumusta poistamaan, muuttamaan, monistamaan tai siirtämään Rival House Median mainoskoodeja. Media on velvollinen ilmoittamaan Rival House Medialle kirjallisesti etukäteen, ennen muutoksista, jotka saattavat vaikuttaa Rival House Median mainoskoodeihin.

Materiaalit

Media toimittaa Rival House Medialle päivitetyn profiilitutkimuksen ja myyntimateriaalin. Media antaa Rival House Medialle oikeuden käyttää median sivuston tavaramerkkejä ja visuaalista ulkoasua markkinoinnissaan. Asiakas voi toimittaa ohjeet tavaramerkkien sekä ulkoasun käyttöön.

Myynnin organisointi

Rival House Media vastaa mainosten hinnoittelusta, organisoinnista ja toteutuksesta itsenäisesti.

Median sivusto

Media vastaa siitä, että palvelut eivät ole ristiriidassa lain, viranomaisten määräysten, hyvien tapojen, mainonnan eettisten sääntöjen, vakiintuneen kauppatavan tai Rival House Median käyttämän järjestelmien kulloinkin voimassa olevien ehtojen kanssa, eivätkä ne loukkaa kolmansien tekijänoikeutta, muita immateriaalioikeuksia tai muita oikeuksia  Media ei sisällä tietokoneviruksia tai muita haittaohjelmia tai –koodeja, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa Rival House Medialle tai kolmansille

Palvelun tuottaminen

Rival House Medialla on oikeus tuottaa Palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla ja käyttää sen tuottamisessa alihankkijoita ja yhteistyökumppaneita sekä tehdä Palvelun tekniikkaan ja käyttöön
vaikuttavia muutoksia. Rival House Medialla on lisäksi oikeus lopettaa Palvelun tarjoaminen. Rival House Media ei vastaa muutoksen tai Palvelun lopettamisen Medialle aiheuttamista kustannuksista. Rival House Media pyrkii ilmoittamaan Palvelun tarjoamisen lopettamisesta sekä Mediaan vaikuttavista Palvelun muutoksista kohtuullisessa ajassa etukäteen.

Laskutus

Media laskuttaa Rival House Mediaa kuukausittain saamansa raportin perusteella. Median osuus kuukausimyynnistä on 65% ja Rival House Median 35%. Maksu maksetaan kuukauden sisällä kuukauden päätyttyä.

Vastuunrajoitus

Kumpikaan Osapuoli ei vastaa mistään välillisestä tai epäsuorasta vahingosta.

Rival House Median korvausvastuu välittömistä tai suorista vahingoista on rajoitettu summaan, joka vastaa Median Sopimukseen perustuvaa kuukausittaisen mediamyynnin määrää x kolme (3), kuitenkin aina enintään kolme tuhatta euroa (EUR 3000).

Salassapito

Osapuolet sitoutuvat pitämään salassa kaiken toisiltaan tämän Sopimuksen perusteella saamansa luottamuksellisen tiedon ja materiaalin sekä tämän Sopimuksen, ja sitoutuvat olemaan käyttämättä toiselta Osapuolelta saamiaan tietoja muuhun tarkoitukseen kuin tämän sopimuksen toteuttamiseen.

Voimassaolo

Tämä Sopimus tulee voimaan Osapuolten allekirjoituksin ja on voimassa toistaiseksi. Osapuolella on oikeus irtisanoa sopimus milloin tahansa päättymään kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla Osapuolen kirjallisesta irtisanomisilmoituksesta.

Sopimuksen siirtäminen

Media ei saa siirtää Sopimusta kolmannelle (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, Median konserniyhtiöt) ilman Rival House Median etukäteistä kirjallista suostumusta. Rival House Media voi kuitenkin siirtää sopimuksen konsernin sisäisesti tai toiseen sen perustamaan yritykseen samoin sopimusehdoin. Tästä kuitenkin ilmoitetaan medialle hyvissä ajoin.

Buy now